MENU

Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

 

 

Ketua Pegawai Maklumat (CIO) bagi Majlis Daerah Perak Tengah ialah Setiausaha, MDPT

Nama : NOR AKMAL BIN YANG GHAZALI
Emel : akmal[at]mdpt[dot]gov[dot]my
No Tel : 05-371 2088  ext : 102
Faks : 05-371 2089

Peranan dan tanggungjawab CIO adalah seperti berikut:

a.  Membantu Yang Dipertua MDPT dalam melaksanakan tugas - tugas yang melibatkan keselamatan ICT

b.  Menentukan keperluan keselamatan ICT;

c.  Menyelaras dan mengurus pelan latihan dan program kesedaran keselamatan ICT seperti penyediaan Dasar Keselamatan ICT MDPT serta pengurusan risiko dan pengauditan;

d.  Bertanggungjawab ke atas perkara - perkara yang berkaitan dengan keselamatan ICT Majlis Daerah Perak Tengah