MENU

Permohonan Baru dan Permohonan Pembaharuan Permit Infrastruktur Telekomunikasi

Sebarang  Permohonan  Baru  dan  Permohonan  Permit  Infrastruktur  Telekomunikasi  hendaklah  dimajukan  kepada  pihak  KPerak  untuk  diproses  seperti  alamat  tertera  di  bawah :-

Agensi Penyelaras Infrastruktur Telekomunikasi (APIT)

Tingkat 14, Bangunan Perak Techno Trade Centre (PPTC)

Bandar Meru Raya, 30020 Ipoh, Perak Darul Ridzuan

Tel: 05-5261881 Faks: 05-5260881